Користувацька угода

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту wekgv.com.ua (далі – «Сайт») Користувачі – фізичні особи (в тому числі представники юридичних осіб), що мають можливість візуального ознайомлення з розміщеною на сайті wekgv.com.ua інформацією. Адміністрація Сайту – правовласник сайту wekgv.com.ua.

 1. Загальні умови
 2. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України та нормами міжнародного права.
 3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, вважається що Користувач приєднався до цієї Угоди.
 4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
 5. Адміністрація Сайту може встановлювати для користувачів розсилку матеріалів, пов’язаних з випуском нових матеріалів, статей та іншої інформації. Розсилка здійснюється за допомогою повідомлень електронної пошти та push-повідомлень. Необхідна контактна інформація надається Користувачем при підписці на таку розсилку.
 1. Обов’язки Крпистувача
  1. Користувач погоджується не створювати дій, які можуть розглядатися як порушення законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і його сервісів.
  2. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне отримання дозволу від правовласника.
  3. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов’язкове.
  4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі.
  5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.
  6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виникли втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
  7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.
 2. Інші умови
 3. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
 5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.
 6. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.